Kamis, 26 Mei 2011

V2FybmluZyE

VGhpcyBpcyBzZWNyZXQgYmxvZyENCg0KSSBhZHZpc2VkIHlvdSBkb24ndCByZWFkIHRoaXMuLi4gQnV0IGlmIHlvdSBjYW4gcmVhZCB0aGlzLCBpIHRoaW5rIHlvdSdyZSBnb29kIGluIGRlY29kaW5nIHRoZSBiYXNlIDY0Li4uIGRhbW4h